Form Adı Açıklama Link
Personel İzin Formu Tüm akademik ve idari personel için İndir
Vekaletli İzin Formu(Akademik Personel) Koordinatörlük, komisyon üyeliği vb. görevi olan akademik personel için İndir
Vekaletli İzin Formu İdari görevi olan akademik personel için İndir
Ders Görevlendirme Tablosu Bölümde derse giren öğretim elemanlarının ders yüklerini ve saatlerini bildirir. Bölüm başkanlığınca doldurulur. İndir
Görevlendirme Formu Herhangi bir bilimsel etkinlik (Sepozyum, kongre, panel, proje, workshop) için yolluk ve yevmiye talebi için İndir
Malzeme/Hizmet Alımı Talep Formu Bölümlerin malzeme talebi için İndir
Yıllık Faaliyet Formu Arş. Grv., Öğr. Grv. ve Dr. Öğr. Üyesi için faaliyet raporu İndir
Not Sisteminin Yeniden Açılması İçin Gerekli Dilekçe Öğretim elemanlarımızın Not Sistemlerinin (Vize-Final-Telafi- Bütünleme) Yeniden Açılması İçin Gerekli Dilekçe (1 Sayfa) İndir
Not İlanı Değişiklik Formu Öğretim elemanlarımızın Yapmış Oldukları Sınavlarda (Vize-Final-Telafi- Bütünleme) Öğrenci Notunda Sehven Yanlışlık Yapılması Durumlarda Doldurulması Gereken Dilekçe (1 Sayfa) İndir

 

FORMLAR – 2

Akademik Danışman Görüşme Formu

Danışman – Öğrenci Toplantı Tutanağı

Bölüm (Danışmanlar Kurulu Toplantı Tutanağı)

Kalite elçisi anket değerlendirme raporu

13 Ocak 2021, Çarşamba 1135 kez görüntülendi