Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve yöresel yetiştiricilik ünitelerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık üniteleri almaktadır. Büyük baş hayvancılıkta çok sayıda bilgisayar sistemli çiftlikler kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe de entegre olmuş kuruluşlar yayın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedirler. Yine kültürel gelişimin sonucu ev ve pet hayvanları sayası da hızla çoğalmaktadır. Bununla beraber Veteriner Hekim klinikleri ile köpek – kedi pansiyon, eğitim ve yetiştirme ünitelerinde teknik eleman gereksinimi artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının da giderek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayiinde de hem laboratuvar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinmeyi artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir bir hale gelmiştir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü’ndeki öğrenciler; evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip olarak yetişmektedir. Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır.

Vizyon

Hayvan sağlığı ve laboratuvar hizmetleri konusunda uygulamalı eğitim vererek konusunda deneyimli tekniker yetiştirmektir. Biyogüvenlik uygulamaları ön planda tutularak et, süt , kanatlı ve pet hayvancılığı ile ayrıca at konusunda teorik ve pratik bilgilerle öğrencilerin donatıldığı bir eğitim vermektir.

Misyon

1-Laboratuvarla ile ilgili temel, güncel bilgileri bilmeli ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesi

2-Hayvancılık ile ilgili çiftlik idaresi, bakım-beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı koruma, kontrol ve mücadele için uygulamalarda beceri geliştirme

3-Hayvanların yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olma, alanla ilgili teknolojik yeniliklerin takip edebilme becerisinin geliştirilmesi

4-Ortaya çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme, yetiştirici ile ilgili meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayabilme becerisini geliştirme

5-Mesleki sorumluluğa sahip olma

Programın Amacı

Kültür ve pet hayvanları yetiştirme, hayvan besleme, koruyucu aşılama, suni tohumlama, laboratuarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olan, gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görevleri yerine getirebilecek, nitelikte teknik personel yetiştirmektir. Mezunların kazandığı diploma ve ünvan: Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilere ‘Ön lisans diploması’ verilir.
Mezunların Çalışma Alanları

· Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde,

· Veteriner klinikleri,

· İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda,

· Hayvan hastanelerinde,

· Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,

· Yem fabrikalarında,

· Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuarlarında,

· Hayvan yetiştiricileri birliklerinde,

· Hayvancılık danışmanlık bürolarında,

· Gıda üretimi yapan işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak,

· Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde,

· İlaç deposu departmanlarında,

· Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.

Meslekte ilerleme olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile
Veteriner Fakülteleri, Zootekni ve Biyoloji Bölümlerine geçiş yapabilirler.

03 Mart 2016, Perşembe 11749 kez görüntülendi