Misyonumuz; Şuhut Meslek Yüksekokulunun vizyonu doğrultusunda;

1-      Hem akademik hem de idari personeliyle Atatürk İlke ve İnkılapları  doğrultusunda, hür ve bilimsel düşünce gücüyle geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; sadece bedenen değil, aynı zamanda zihnen ve ahlâken sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yeteneklerini yurdun kalkınması yönünde kullanabilen; kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve kültürüne sahip olacak bireyler  yetiştirmeyi;

2-      Çağdaş eğitim öğretim ilkeleri çerçevesinde paydaşların gereksinimlerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve tüm insanlığa hizmet etmeyi;

3-      Verdiği mezunlarıyla sadece Afyon ve çevresindeki  nitelikli ara eleman ihtiyacını değil, aynı zamanda Türkiye genelindeki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı;

4-      Sahip olduğu bilgi ve donanımı ile hem teknik hem de sosyal açıdan Şuhut ilçesinin gelişimine katkıda bulunmayı ana amaç edinmiştir.

 

Vizyonumuz; Ülkemizin her yönüyle üstün akademik standartlara sahip, saygın ve tercih edilebilir Meslek Yüksekokullardan birisi olmak, öğrencilerimize ülke sorunları karşısında duyarlı, yetenekleriyle içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, öğrendiklerini ülke ve dünya koşullarına ve teknolojiye ayak uydurabilen bir meslek yüksekokulu olmak, modern fiziki yapılanması, eksiksiz teknik altyapısı ve yetkin idari ve akademisyen kadrosu ile eğitim öğretimde toplam kaliteyi yakalamaktır.

 

2023 HEDEFLERİ

  1. Dış paydaşlarımız ile işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması. (H.3.1.*).
  2. Eğitim-Öğretimin Niteliğini Sürekli İyileştirmek (H.1.1.*).
  3. Üniversitenin Uluslararası Tanınırlığını Artırmak (H.1.3.)
  4. Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek (H.3.2.)

  5. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Kalitesini Artırmak (H.1.4.)

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2022 Hedefleri

05 Ocak 2021, Salı 1448 kez görüntülendi