Gıda Teknolojisi

Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.

Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür.Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması iyi bir teknolojiye, ambalajlama, uygun muhafaza, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır.

Tarımda yaşanan gelişmeler, gıda sektörümüze de yansımış, bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimini artırmıştır. Tahıl, süt, meyve sebze fermantasyon çay, yağ, et-balık ve şekerli ürünleri ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatının gıda sektörünün gelişmesine büyük katkıları olmuş, gıda ürünlerimizin dış satımından sağlanan döviz girdileri bugün hiç küçümsenmeyecek boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye’de gıda sanayinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesine, uygun teknoloji transferine, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine bağlıdır. Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları işletmelerde oto kontrol laboratuarlarının artışı dolayısıyla eğitimli, nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacını artırmaktadır. 

Ayrıca ülkemizdeki gıda sektörlerinin problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak edilen yere gelmek için gıda sektöründe yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 27.05.2004 yılında gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 5179 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Gıda sektöründe ISO (Uluslararası Standart Organizasyon) veHACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Standardı) uygulanmaktadır. Sektörle ilgili Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıda Işınlama Yönetmeliği, Gıda Maddeleri Tüzüğü, AB Gıda Mevzuatı gibi ulusal ve uluslararası yasalar, tüzükler ve yönetmelikler vardır. TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EOQ (Avrupa Kalite Kontrol Örgütü) vb. kuruluşlar da gıda sektörünün gelişmesine olumlu yönde etkileyerek nitelikli gıda kontrol ve üretim elemanlarına olan ihtiyacı daha da artırmıştır. (Kaynak: MEGEP)

BÖLÜMÜN AMACI

Günümüzde ve gelecek yıllarda Gıda teknolojisi alanında iyi yetiştirilmiş, çağdaş ve bilimsel çalışacak elemanlara ihtiyaç vardır. Gıda Teknolojisi Bölümü, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde, ara eleman olarak işlev üstlenebilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

BÖLÜMÜN TANITIMI

Afyonkarahisarın ilçeleri arasında gıda üretimi bakımından Şuhut ilçesinin ayrı bir önemi vardır. Merkeze çok yakın bir mesafede olan bu yörede birçok farklı gıda maddesi üretilmekte olup hem Afyonkarahisar ilinin hem de çevredeki illerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gıda üretimi açısından önemli bir yere sahip olan Şuhut da üretilen bu gıdaların büyük kısmı yine bu yörede işlenmekte olup yöre ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Yörede bulunan gıda fabrikaları ve gıda işletmeleri öğrencilerimizin uygulamalarını sağlıklı bir şekilde yapabileceği, görgü ve becerilerini arttırabileceği yerler olarak bize yardımcı olmaktadır. Hem bu yörede hem de cevre illerde gıda üretimi konusundaki ara işgücü ihtiyacı dikkate alındığında gıda teknolojisi bölümü öğrenciler tarafından tercih edilen bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü 2008 yılında açılmış olup aynı yıl öğrenci öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir. Bölümümüze her yeni Eğitim Öğretim yılında Normal Öğretim (50) ve İkinci Öğretim (50) olmak üzere toplam 100 öğrenci kabulü gerçekleştirilebilmektedir.

Okulumuzda şu an eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek de olan, Gıda Teknolojisi Bölümü (Normal-İkinci Öğretim) öğrencilerimize ait bir eğitim binamız mevcut olup derslik sıkıntımız bulunmamaktadır. Yine bilgisayar ve gıda uygulama laboratuarlarımız aynı bina içersinde mevcut olup öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Merkeze olan yakınlığımız sebebiyle, hem mevcut okuyan öğrencilerimiz, hem de gelmesi planlanan öğrencilerimiz açısından il ve ilçemizde barınma konusunda bir sıkıntımız bulunmamaktadır.

Bölüm olarak hedefimiz günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun teknik bilgiye sahip, kendini ifade edebilen, becerikli ve donanımlı gıda teknikerleri yetiştirmektir.

MEVCUT İMKANLAR

Bu amaçla 2009-2010 öğretim yılında öğrencilerimizin uygulama ve pratik yapmalarını sağlamak amacıyla Gıda Uygulama Laboratuarı hizmete açılmıştır. 

Laboratuar Fiziksel-Kimyasal Analiz ve Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Laboratuarı olmak üzere 2 kısımdan oluşmakta olup öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği birçok teknik donanıma ve malzemeye sahip bulunmaktadır. Bu şekilde derslerde alınan teorik bilgilerin uygulamalı olarak öğrencilere gösterilerek pratiklik kazanmaları ve el becerilerinin artması hedeflenmektedir. Bölümümüzde yine çok amaçlı bir bilgisayar laboratuarı ve kütüphane mevcut olup öğrencilerin buralardan istifade etmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak, görgü, beceri ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla yıl içersinde çeşitli teknik geziler, gıda fuarlarına katılım, piknik gibi organizasyonlarda düzenlenmektedir.

İŞ OLANAKLARI

Gıda teknikerleri, gıda üretimi yapan tüm fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, özel gıda kontrol laboratuarları vb. birçok yerde iş imkânı bulabilmektedirler. 

Hizmet sektöründe marketler, yemek fabrikaları, pastaneler vb. yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de (Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Kimya) öğrenim görebilirler.

Gıda Teknolojisi Bölümü Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız…

25 Şubat 2016, Perşembe 5294 kez görüntülendi