Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir Stajı tamamlaması da zorunludur.

AMAÇ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Muhasebe teori ve uygulamaları, muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamındaki uygulamaları, muhasebe işlemlerinin ihtisas alanlarındaki uygulamaları başlıca uygulama alanlarını oluşturmaktadır.

SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerin, tamamı internet erişimine sahip bilgisayarları uygulama derslerinde kullanabilmektedirler.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Yüksekokulumuzun Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, öğrenciler mezun olup çalışma hayatına atıldıklarında ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve tecrübelerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, endüstri muhasebesi ve bankalar muhasebesi gibi bölümlerinde üstlenebilecekleri görevleri başarabilecek ve kısa sürede uyum sağlayacak bilgilerle donatılmaktadır.

Öğrenciler aynı zamanda iki yıllık önlisans eğitim süresinden sonra dikey geçiş sınavı veya Açıköğretim fakültelerine devam ederek lisans tamamlıyabilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörün çeşitli birimlerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Yeminli mali müşavirlik ve mali müşavirlik ile ilgili gerekli eğitim, sınav ve stajlarını başarılı bir şekilde tamamladıkları taktirde, kendi alanlarında muhasebe bürolarını açabilmektedirler.