Üniversitemiz senatonun 02.12.2016 tarih ve 2016/47-b sayılı kararı gereği, üniversitemiz eğitim birimlerinde bütünleme sınavları yapıldığından, öğrencilerimiz 2016- 2017 eğitim öğretim yılı yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alamayacak olup; üniversitemiz bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır.